Πισίνα Προκατασκευασμένη 3

Οι προκατασκευασμένες κολυμβητικές δεξαμενές έχουν ως βασικά στοιχεία κατασκευή τους μεταλλικά Panels και Liner-PVC. Η ποικιλία των σχεδίων καθώς και το χρώμα των liner μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε αυτό που φαντάζεστε και σας ταιριάζει.

Περισσότερα

Πισίνα Προκατασκευασμένη 2

Οι προκατασκευασμένες κολυμβητικές δεξαμενές έχουν ως βασικά στοιχεία κατασκευή τους μεταλλικά Panels και Liner-PVC. Η ποικιλία των σχεδίων καθώς και το χρώμα των liner μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε αυτό που φαντάζεστε και σας ταιριάζει.

Περισσότερα

Πισίνα Προκατασκευασμένη 1

Οι προκατασκευασμένες κολυμβητικές δεξαμενές έχουν ως βασικά στοιχεία κατασκευή τους μεταλλικά Panels και Liner-PVC. Η ποικιλία των σχεδίων καθώς και το χρώμα των liner μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε αυτό που φαντάζεστε και σας ταιριάζει.

Περισσότερα