Πώς αντιμετωπίζω τα προβλήματα της πισίνας;

 1.  Πρασινίλες στο νερό

Όταν η πισίνα γίνει πράσινη, αυτό συνήθως οφείλεται σε άλγεα που κολλάνε στο εσωτερικό της. Τα άλγεα αναπτύσσονται πολύ γρήγορα γι’ αυτό πρέπει να φροντίσουμε για την καταπολέμησή τους αμέσως μόλις παρουσιασθούν.

ΛΥΣΗ: Βουρτσίζουμε τις πλευρές της πισίνας και το δάπεδο με μια ειδική σκληρή πλαστική βούρτσα.  Ρυθμίζουμε το ΡΗ μεταξύ 7.4 – 7.6. Κάνουμε υπεχλωρίωση φθάνοντας τα  10 ΡΡΜ και προσθέτουμε αλγεοκτόνο  ανάλογα με τις οδηγίες της ετικέτας .

Επειδή είναι δύσκολο να εξαλείψουμε τις ρίζες από τα άλγεα που έχουν αναπτυχθεί πρέπει να συνεχίσουμε τη δόση του  αλγεοκτόνου και ακόμα την υπερχλωρίωση μέχρις ότου είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν ρίζες από άλγεα.

Τέλος πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο τα νεκρά    σημεία της πισίνας. Αν τα άλγεα επιμένουν πρέπει στα σημεία  αυτά να ρίξουμε ταμπλέτες βραδείας διαλύσεως.

Το πράσινο χρώμα μπορεί να οφείλεται και σε διάφορα μέταλλα που διαλύθηκαν λόγω χαμηλού ΡΗ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ελέγξουμε το ΡΗ και να το ρυθμίσουμε στο 7.6.

Κατόπιν  πρέπει το φίλτρο να βρίσκεται συνέχεια σε λειτουργία για να επιτύχουμε ομοιομορφία του ΡΗ.

Προκειμένου να διώξουμε την πρασινίλα από το νερό στην  περίπτωση που έχουν διαλυθεί μέταλλα πρέπει να αφήνουμε το φίλτρο να λειτουργεί συνέχεια και να προσθέσουμε κάποιο  κροκιδωτικό όπως θειικό αργίλιο. Ακόμα πρέπει να προσθέσουμε  κάπως υψηλότερη δόση χλωρίου για να οξειδωθούν τα άλατα του σιδήρου σε αδιάλυτο θειικό σίδηρο.

 1. Μαύρες κηλίδες στο πάτο της πισίνας που είναι ολισθηρές

Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα άλγεων σε συνδυασμό κυρίως με αποθέσεις ασβεστίου. Αντιμετωπίζεται  όπως είδαμε πιο πάνω με υπερχλωρίωση και χρήση αλγοκτόνου.

 1. Το νερό της πισίνας είναι θολό το απόγευμα ενώ είναι καθαρό το πρωί

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι υπάρχουν πολλοί κολυμβητές και το φίλτρο δεν προλαβαίνει να καθαρίσει το νερό της πισίνας. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το φίλτρο συνεχώς σε αυτήν την  περίπτωση και ακόμη να χρησιμοποιούμε κάποιο κροκιδωτικό και να έχουμε κάπως υψηλό επίπεδο χλωρίου

 1. Θολό νερό μέσα στην πισίνα σε συνδυασμό με χρησιμοποίηση διατομικής γης

Αυτό συνήθως οφείλεται ή σε ακατάλληλη ποιότητα ή ποσότητα της διατομικής γης ή σε σχισμένα πανιά στο εσωτερικό του φίλτρου.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ελέγξουμε το εσωτερικό του φίλτρου και να αντικαταστήσουμε τα σχισμένα πανιά. Κατόπιν ακολουθούμε την σωστή διαδικασία για να γεμίσουμε τα φίλτρα με διατομική γη.

 1. Η αντλία δεν ξενικά

Αυτό οφείλεται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση ή σε  βραχυκύκλωμα που έριξε τον αυτόματο ή το θερμικό. Στην περίπτωση αυτή ελέγχουμε τις ασφάλειες και ρυθμίζουμε το θερμικό κατάλληλα.

Επιπλέον φροντίζουμε το μηχανοστάσιο να έχει καλό αερισμό ώστε να μη πέφτει το θερμικό από  υπερθέρμανση του χώρου.

 1. Το φίλτρο θέλει έκπλυση πολύ τακτικά

Αυτό συνήθως οφείλεται σε βούλωμα του υλικού διηθήσεως, σε πέτρωμα της άμμου ή στο ότι το φίλτρο είναι μικρής παροχής.

Η αντιμετώπιση είναι να καθαρίσουμε ή να αλλάξουμε το διηθητικό υλικό, να φροντίσουμε να είναι το ΡΗ σωστό, και να αυξήσουμε λίγο την χλωρίωση. Επιπλέον αν το φίλτρο είναι μικρό, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα μεγαλύτερο ή  ένα συμπληρωματικό.

 1. Χαμηλή ένδειξη του μανομέτρου του φίλτρου

Αυτό συνήθως οφείλεται σε φράξιμο της αναρρόφησης που μπορεί να οφείλεται με τη σειρά  του σε φράξιμο των σωλήνων οπότε πρέπει ή να τους αποφράξουμε ή να τους αντικαταστήσουμε με μεγαλύτερους, είτε σε φραγμένο  προφίλτρο ή φτερωτή οπότε πρέπει να τα καθαρίσουμε.

 1. Υψηλή πίεση στο μανόμετρο του φίλτρου

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει φράξιμο στη γραμμή κατάθλιψης και αυτό οφείλεται κυρίως ή σε φραγμένο φίλτρο ή σε μικρή εγκατάσταση ή σε αέρα που έχει εγκλωβιστεί κάπου στην  εγκατάσταση.

Η λύση είναι να ελέγξουμε αν υπάρχει κάποια βάννα κλειστή και στη συνέχεια να κάνουμε μια παρατεταμένη εκπλυση και να βγάλουμε τον αέρα. Εάν κι αυτό δεν βοηθάει τότε πρέπει να λύσουμε το φίλτρο και να δούμε την κατάσταση του διηθητικού υλικού.

 1. Η αντλία κάνει θόρυβο

Αυτό μπορεί να οφείλεται:

 • σε φράξιμο και η λύση είναι να καθαρίσουμε τον σωλήνα και το προφίλτρο,
 • σε αναρρόφηση αέρα,οπότε φροντίζουμε να ανεβάσουμε την στάθμη του νερού ώστε να καλύψει skimmer ή να γεμίσουμε την δεξαμενή, εάν έχουμε υπερχείλιση,
 • σε κίνηση αντίστροφη της αντλίας, οπότε πρέπει να φροντίσουμε να ξανασυνδέσουμε ηλεκτρικά την αντλία αφού πρώτα ελέγξουμε αν έχει πάθει ζημιά η πτερωτή.

Τέλος μπορεί να έχουν βλάβη τα ρουλεμάν της αντλίας οπότε απευθυνόμαστε σε κάποιον ειδικό.

 1. Το νερό είναι θολό

Οι αιτίες είναι ότι το φίλτρο δεν δουλεύει ή έχει φράξει και η λύση είναι να το καθαρίσουμε. Μπορεί να έχουμε διαλυμένα μέταλλα οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κροκιδωτικό και να κάνουμε έκπλυση του φίλτρου. Μπορεί να έχουμε άλγεα μέσα στο νερό οπότε πρέπει να κάνουμε υπερχλωρίωση ή μπορεί τέλος να έχουμε υψηλό ΡΗ που μας καταβυθίζει το ασβέστιο, οπότε πρέπει να χαμηλώσουμε τα ΡΗ σε επίπεδο σε 7.2 – 7.6.

 1. Μυρωδιά χλωρίου

Αυτό οφείλεται σε χλωραμίνες. Η λύση είναι να κάνουμε μια υπερχλωρίωση ή αν το νερό δεν είναι εξισορροπημένο να ρυθμίσουμε την αλκαλικότητα.

 1. Ενόχληση στα μάτια

Αυτό κυρίως οφείλεται σε ακατάλληλο ΡΗ. Οπότε πρέπει να το φέρουμε σε σωστή αναλογία. Ακόμα μπορεί να οφείλεται σε υψηλό επίπεδο ενωμένου ή δεσμευμένου χλωρίου οπότε πρέπει να κάνουμε υπερχλωρίωση.

 1. Νερό ροδίζον κοκκινωπό

Αυτό οφείλεται κυρίως στην παρουσία σιδήρου μέσα στο νερό. Πρέπει να ρυθμίσουμε το ΡΗ στο 7.6 και να πραγματοποιήσουμε ένα σοκ χλωρίου. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κροκιδωτικό εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης. Όταν ο σίδηρος βρεθεί σε κατάσταση ιζήματος στην πισίνα απομακρύνετέ τον με προσοχή με τη βοήθεια μιας συσκευής αναρρόφησης (σκούπας καθαρισμού).

 1. Νερό καστανόχρωμο

Αυτό οφείλεται στην παρουσία μαγγανίου στο νερό. Το πρόβλημα έχει την ίδια λύση με την παρουσία σιδήρου.

 1. Ασβεστοειδές ίζημα και γλίτσα υπόλευκη και τραχειά στις παρειές

Το νερό σε αυτήν την περίπτωση είναι σκληρό, η θερμοκρασία είναι υψηλή και συντελεί στην δημιουργία διττανθρακικών αλάτων. Πρέπει να ρυθμίσουμε το ΡΗ ώστε να μην ξεπεράσει την τιμή του 7.4. Κάποια φορά που θα ελέγξουμε την σκληρότητα του νερού καλό θα ήταν να προσθέσουμε αλγεοκτόνο στις δόσεις που αναγράφονται στην ετικέτα.

 1. Προβληματικό νερό ή γαλακτώδες

Αυτό τις περισσότερες φορές σημαίνει ανεπαρκή φίλτρανση λόγω παρουσίας κολλοειδών στοιχείων σε διάσπαση που δεν φιλτράρονται. Πρέπει να ελέγξουμε την κατάσταση του υλικού μέσα στο φίλτρο και να αυξήσουμε ενδεχομένως την φίλτρανση προσθέτοντας κροκιδωτικό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε προϊόντα κροκίδωσης σε περιπτώσεις φίλτρων με πολύ παλιά άμμο, καθώς και σε φίλτρα διατομικής γης.

 1. Μολύνσεις τύπου μυκήτων και κρεατοελιών στα πόδια των λουομένων.

Προφανώς οφείλεται στο ότι οι επιφάνειες εκτός πισίνας (του περιβάλλοντος χώρου) δεν είναι απολυμασμένες. Το βράδυ και κατά την απουσία των λουομένων, πρέπει να ραντίσουμε τις επιφάνειες αυτές (πλακίδια, κλπ.) με ειδικό υγρό και να αφήσουμε να ενεργήσει όλο το βράδυ. Θα πρέπει να επαναλάβουμε την διαδικασία περιοδικά σεβόμενοι πάντα τις οδηγίες δοσολογίας.

 1. Απώλειες νερού

Πρέπει να γνωρίσουμε ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μια αιτία για την απώλεια νερού, είναι η εξάτμιση, ειδικά τους ζεστούς μήνες.

Άλλη αιτία απώλειας του νερού, κατά 2 – 4 εκατοστά την εβδομάδα, οφείλεται σε παράγοντες, όπως ξέπλυμα και καθαρισμός φίλτρου, κολυμβητές, υπερχείλιση από βουτιές κλπ.

Σε πισίνες με μεγαλύτερη χρήση παρατηρούνται μεγαλύτερες απώλειες.

 1. Πισίνα με πλαστική επένδυση

Εάν η πισίνα στο εσωτερικό έχει πλαστική επένδυση, πρέπει:

 • να αποφεύγουμε την ρήψη αιχμηρών αντικειμένων στην πισίνα,
 • να διατηρούμε το ΡΗ πάντοτε πάνω από 7.2,
 • να μην τροφοδοτούμε με χημικά κατευθείαν στην πισίνα.