Μπορώ να λείψω για μεγάλο χρονικό διάστημα;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Εάν θελήσετε να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, άνω της εβδομάδος, θα πρέπει μα απευθυνθείτε σε μια εταιρεία συντηρήσεων. Η εταιρεία συντηρήσεων έχει τις απαραίτητες γνώσεις και όλα τα απαιτούμενα μέσα. Είναι η βέλτιστη λύση για τη διασφάλιση της πισίνας σε αυτό το διάστημα κατά την απουσία σας. Έτσι, επιστρέφοντας θα βρείτε την πισίνα σας σε άριστη κατάσταση.

Εάν δεν επιθυμείτε αυτήν τη λύση, ή δεν είναι δυνατή, θα πρέπει κάποιος γνωστός σας να ενημερωθεί, και να φροντίσει τα τελείως απαραίτητα.

Εάν και αυτή η λύση δεν είναι δυνατή, τροφοδοτήστε την πισίνα με αρκετό χλώριο και αλγοκτόνο, ανακυκλοφορήστε το νερό για 5 – 8 ώρες, ξεπλύνετε το φίλτρο, και σταματήστε την λειτουργία. Το σταμάτημα λειτουργίας, είναι απαραίτητο για να αποφύγουμε τυχόν μπλοκάρισμα και κάψιμο της αντλίας.