ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ – ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ (ΚΗΠΟΥ)

Οι συναρμολογημένες πισίνες έχουν σχέδιο και διαστάσεις που καθορίζουν από τον κατασκευαστή. Τοποθετούνται έξω από το έδαφος και το βάθος τους κυμαίνεται από 1,00-1,30μ με επίπεδο πυθμένα. Συναρμολογούνται εύκολα στο χώρο που θα επιλέξουμε. Ο πυθμένας είναι επίπεδος χωρίς ανωμαλίες και επενδύεται με ένα στρώμα άμμου για την απορρόφηση των ανισοτήτων του εδάφους.

 

 

Οι συναρμολογημένες πισίνες έχουν ως βάση :

α) Μεταλλικό οπλισμό που δίνει το σχήμα και τις διαστάσεις.

β) Εσωτερική επένδυση από πλαστικό υλικό που ακουμπά στο έδαφος και στεγανοποιεί την πισίνα.

γ) Μηχανικό εξοπλισμό όπως φίλτρο, αντλία, skimmer, στόμιο, σκάλα.

 

 

Πλεονέκτημα τους η χαμηλή τιμή και η ανυπαρξία οικοδομικών εργασιών.

ypergia1

ypergia2