Πισίνα 1

Η πισίνα μπορεί να έχει ορθογωνικό, πολυγωνικό ή ελεύθερο σχήμα. Από οικονομικής πλευράς μια πισίνα με ελεύθερο σχήμα κοστίζει περισσότερο από ότι μια ορθογωνική πισίνα λόγω των δυσκολιών της κατασκευής και της επένδυσης εσωτερικά με πλακίδια. Η επιλογή του σχεδίου θα πρέπει να ταιριάζει με την γενική αισθητική της κατοικίας. Αν η πισίνα γίνει κοντά …

Περισσότερα