Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Ο σχεδιασμός της πισίνας ως προς την επιφάνεια της συνίσταται:

  1. yperxeilishστην κατασκευή πισίνας με υπερχείλιση:
    Ο επιφανειακός καθαρισμός του νερού της πισίνας γίνεται με την βοήθεια καναλιού υπερχείλισης που τοποθετείται περιμετρικά της πισίνας στην μια ή και στις δύο πλευρές (πλευρική υπερχείλιση).
  2. skimmerστην κατασκευή πισίνας με επιφανειακό απορροφητήρα (skimmer):
    O επιφανειακός καθαρισμός του νερού της πισίνας από φύλλα, σκόνες, μυγάκια, κλπ γίνεται με την βοήθεια των επιφανειακών απορροφητήρων –skimmers.