Προετοιμασία για το Χειμώνα

Τελειώνοντας η κολυμβητική περίοδος, είναι αναγκαίο να γίνουν ορισμένες εργασίες, που σκοπό έχουν να προφυλάξουν την πισίνα και τον εξοπλισμό της από ζημιές που μπορούν να γίνουν κατά την περίοδο του χειμώνα.

Εργασίες που πρέπει να γίνουν, είναι:

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ

 • Κατεβάζουμε την στάθμη του νερού της πισίνας, έτσι ώστε μόνο τα 2/3 της πισίνας να παραμείνουν γεμάτα νερό. Μ’ αυτό τον τρόπο η πίεση από το έδαφος ή τα υπόγεια νερά, δεν θα προκαλέσουν ζημιά στην πισίνα .
 • Αν η περιοχή που βρίσκεται η πισίνα , έχει πολύ παγωνιά ( που είναι πιθανό το πάγωμα του νερού), τοποθετούμε μέσα στο νερό, διάφορα φουσκωτά αντικείμενα, κλειστά δοχεία από πλαστικό, ή μαλακά κομμάτια ξύλου, έτσι ώστε αυτά να πάρουν την πίεση του πάγου.
 • Τοποθετήστε την απαραίτητη δόση χλωρίων και αλγοκτόνων. Εάν είναι δυνατόν σκεπάζουμε την πισίνα με ειδικό σκέπαστρο – κάλυμμα, έτσι ώστε να μην γεμίζει τον χειμώνα με φύλλα ή βρομιές.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Αποσυνδέουμε τον βατήρα, και τον τοποθετούμε σε οριζόντια θέση σε κλειστό και στεγανό χώρο.
 • Αποσυνδέουμε και αποθηκεύουμε τις σκάλες.
 • Συσκευάζουμε και αποθηκεύουμε τα διάφορα μπουλόνια, βίδες του βατήρα, καθώς και τα σκαλοπάτια.
 • Αποθηκεύουμε επίσης τα καλαθάκια από τα skimmer.

Γ. ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

 • Ανοίγουμε το φίλτρο και καθαρίζουμε την άμμο (σε περίπτωση φίλτρου άμμου) , τους φύσιγγες (σε περίπτωση φίλτρου φύσιγγος), τους δίσκους διατομικής γης (σε περίπτωση φίλτρου διατομικής γης).
 • Ανοίγουμε και καθαρίζουμε τον χλωριωτή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Αδειάζουμε τα φίλτρα και τα άλλα μηχανήματα του μηχανοστασίου από το νερό.
 • Για τα φίλτρα φύσιγγος, διατομικής γης, αποθηκεύουμε τα φυσίγγια και τους δίσκους, σε σκληρό και στεγνό μέρος.
 • Αποσυνδέουμε το moter, εάν είναι απαραίτητο.
 • Κλείνουμε τον γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος.
 • Όλες οι βάννες του μηχανοστασίου είναι κλειστές αν η πισίνα έχει νερό, και ανοιχτές αν η πισίνα είναι άδεια από νερό.

Δ. ΧΗΜΙΚΑ

Κλείνουμε καλά όλα τα χημικά στις συσκευασίες τους και τα αποθηκεύουμε σε χώρο ξηρό και σκοτεινό, μακριά από παιδιά.

Στην αντίθετη περίπτωση (δηλαδή να μην αδειάσουμε την πισίνα), μπορούμε να διατηρήσουμε την πισίνα σε λειτουργία και κατά την διάρκεια του χειμώνα (μειώνοντας τις ώρες λειτουργίας της πισίνας κατά το ήμισυ περίπου).