ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

 1. ΕΣΧΑΡΑ                                                       6. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΛΥΟΣ
 2. ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ                                                  7.   ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
 3. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ                                            8. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
 4. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ                                           9. ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
 5. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

Το σύστημα βιολογικού καθαρισμού της «ΥΔΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ» βασίζεται στη μέθοδο του ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Είναι κατάλληλος για την κατεργασία Αστικών λυμάτων ή Βιομηχανικών αποβλήτων που επιδέχονται βιολογικό καθαρισμό.

Λόγω της απουσίας ανεπιθύμητων οσμών το σύστημα βιολογικού καθαρισμού της «ΥΔΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ» μπορεί να εγκατασταθεί κοντά σε κατοικημένους χώρους.

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από μπετόν και είναι υπόγειες έτσι ώστε μόνο οι ανθρωποθυρίδες να είναι ορατές.

Ειδικά μελετημένο για μικρές κοινότητες :

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ :

Μηχανήματα – εξαρτήματα υψηλής ποιότητας.

Ευκολία στη συντήρηση.

Υψηλό βαθμό καθαρισμού.

 

ΣΤΑΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 1. ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τα λύματα από το κτίριο ή από τα κτίρια μπορούν να φτάσουν στο σύστημα με τη βαρύτητα, εάν υπάρχει η σχετική δυνατότητα.

Σε άλλη περίπτωση θα χρειασθεί πριν το βιολογικό καθαρισμό ένα φρεάτιο συλλογής, εφοδιασμένο με αντλίες ακαθάρτων.

 

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Πριν από την είσοδο των λυμάτων στο σύστημα παρεμβάλλονται :

α) Εσχάρα συγκρατήσεως των ευμεγεθών στερεών.

β) Ελαιοπαγίδα.

 

 1. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Μετά την Μηχανική κατεργασία, τα λύματα εισέρχονται στη δεξαμενή αερισμού όπου υποβάλλονται σε «ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ».

Ο όγκος της δεξαμενής αυτής πρέπει να είναι κατάλληλος έτσι ώστε να πληρούνται ορισμένα κριτήρια, όπως :

α) Το βιολογικό φορτίο BOD 5.

β) Ο χρόνος Αερισμού.

γ) Η αναμενόμενη ποιότητα καθαρισμού.

δ) Η ωριαία μέγιστη παροχή.

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Το οξυγόνο που χρειάζεται για τη διεργασία του Παρατεταμένου Αερισμού στη δεξαμενή αερισμού, παρέχεται μέσω αεροσυμπιεστών χαμηλής πιέσεως. Είναι σκόπιμο αλλά μερικές φορές αναγκαίο να υπάρχει και δεύτερος (εφεδρικός) αεροσυμπιεστής.

Ο αέρας εισάγεται στη μάζα των λυμάτων μέσω ειδικών εξαρτημάτων (DIFFUSERS) τα οποία είναι κατασκευασμένα από πορώδη ύλη και τα οποία δεν βουλώνουν.

 

 1. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ

Από τη δεξαμενή αερισμού τα κατεργασμένα πλέον λύματα μαζί με την ενεργό ύλη και αδρανοποιημένα στερεά σωματίδια, υπερχειλίζουν με χαμηλή ταχύτητα στη δεξαμενή καθιζήσεως που έχει σχήμα ανεστραμμένης πυραμίδας. Η ιλύς συγκεντρώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής, ενώ τα καθαρισμένα πλέον απόβλητα απομακρύνονται από τη δεξαμενή χλωρίωσης.

Η συγκέντρωση στον πυθμένα της δεξαμενής ιλύος παραλαμβάνεται από την αεραντλία. Ένα μέρος της ενεργού ιλύος επιστρέφει στην δεξαμενή αερισμού, ενώ η περίσσεια οδηγείται στη δεξαμενή αποθηκεύσεως της ιλύος.

 

 1. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΕΩΣ

Όπως προαναφέρθηκε, το καθαρισμένο νερό από τη δεξαμενή καθιζήσεως οδηγείται στη δεξαμενή χλωριώσεως, όπου το νερό αναγκάζεται να διαγράψει μια σχετικά μεγάλη διαδρομή για καλύτερη επαφή με το χλώριο, το οποίο προστίθεται μέσω αυτόματης τροφοδοτικής αντλίας. Στη συνέχεια το νερό απομακρύνεται στον τελικό αποδέκτη.

 

 1. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΙΛΥΟΣ

Σε αυτήν οδηγείται η περίσσεια της ενεργού ιλύος.

Έχει τον απαιτούμενο όγκο έτσι ώστε να αποθηκεύει για 90 περίπου ημέρες την ύλη, η οποία στη συνέχεια μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

 

Το καθαρισμένο νερό από το σύστημα της «ΥΔΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ» είναι κατάλληλο για πότισμα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι :

BOD 5          : περίπου 20 mg / lt.

ΣΤΕΡΕΑ        : 30 mg / lt, χωρίς βακτηρίδια.