Υπέργεια Πισίνα 3

Οι συναρμολογημένες πισίνες έχουν σχέδιο και διαστάσεις που καθορίζουν από τον κατασκευαστή. Τοποθετούνται έξω από το έδαφος και το βάθος τους κυμαίνεται από 1,00-1,30μ με επίπεδο πυθμένα. Συναρμολογούνται εύκολα στο χώρο που θα επιλέξουμε. Ο πυθμένας είναι επίπεδος χωρίς ανωμαλίες και επενδύεται με ένα στρώμα άμμου για την απορρόφηση των ανισοτήτων του εδάφους.

Πλεονέκτημα τους η χαμηλή τιμή και η ανυπαρξία οικοδομικών εργασιών.