Πώς προετοιμάζω την πισίνα μου για τη νέα σεζόν;

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Όταν πλησιάζει η εποχή που θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε την πισίνα πρέπει να την καθαρίσουμε πρώτα από όλες τις ακαθαρσίες που έχουν μαζευτεί κατά την διάρκεια του χειμώνα. Αν η πισίνα είναι σκεπασμένη ίσως δεν θα χρειασθεί να αλλαχθεί το νερό της. Αντίθετα αν η πισίνα είναι ξεσκέπαστη, το πιο πιθανό είναι ότι θα χρειασθεί αλλαγή νερού. Μπορούμε να αδειάσουμε την πισίνα με την αντλία ανακυκλοφορίας αν έχει προβλεφθεί ειδικό by pass στην εγκατάσταση. Καλό είναι να μην αδειάσουμε την πισίνα μια μέρα που έχει παγωνιά, ή αν το έδαφος έχει την στάθμη του νερού ψηλή σ’ αυτή τη χρονική περίοδο.
Εν γένει ο χρόνος που η πισίνα είναι άδεια πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο προς αποφυγή αποκόλλησης των επιχρισμάτων, των πλακιδίων, του χρώματος και του θρυμματισμού των αρμών. Αφού αδειάσουμε την πισίνα πρέπει:

 • να γίνει καθαρισμός του πυθμένα και των τοιχωμάτων, χρησιμοποιώντας ειδικό καθαριστικό. Εάν παρατηρήσουμε πουθενά ρωγμές ή χαραγματιές, πρέπει να ζητήσουμε την συμβουλή ενός ειδικού.
 • να γίνει καθάρισμα των περιμετρικών χώρων της πισίνας.
 • να γίνει έλεγχος των φώτων (βέβαια τα φώτα δεν πρέπει να ανάβουν για πολλή ώρα, όταν η πισίνα είναι άδεια , γιατί οι λάμπες καίγονται αν μείνουν αναμμένες, διότι τα φώτα είναι υδρόψυκτα).
 • να γίνει έλεγχος στομίων, skimmer, κλπ., εάν έχουν καμία φθορά ή βούλωμα.
 • να γίνει έλεγχος στον περιβάλλοντα χώρο μήπως υπάρχουν βαθουλώματα ή ρωγμές, τις οποίες πρέπει να αποκαταστήσουμε για την αποφυγή ατυχημάτων.
 • να γίνει έλεγχος στην σκάλα – σκαλοπάτια.
 • να γίνει έλεγχος μηχανημάτων στο μηχανοστάσιο, καθώς και των σωληνώσεων και βανών.
 • να κλείσουμε όλες τις βάνες στο μηχανοστάσιο.
 • να γίνει έλεγχος των απαραίτητων υλικών για την χημική επεξεργασία του νερού και του ελέγχου του.
 • να γίνει έλεγχος στο σύστημα χλωρίωσης και ξέπλυμα προσεχτικά με υδροχλωρικό οξύ.
 • να γίνει τοποθέτηση του εξοπλισμού της πισίνας (που είχε αφαιρεθεί για την περίοδο του χειμώνα).
 • να γίνει ψέκασμα ή επάλειψη των εσωτερικών επιφανειών της πισίνας με αλγοκτόνο.
 • μετά το στέγνωμα των επιφανειών, αρχίζουμε το γέμισμα της πισίνας με νερό.

Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Μόλις η πισίνα γεμίσει με νερό:

 • θέτουμε σε λειτουργία το σύστημα ανακυκλοφορίας και φίλτρανσης του νερού.
 • ρυθμίζουμε το ΡΗ σε τιμή 7.2 – 7.6 με την βοήθεια του ΡΗ Plus ή PH Minus, ανάλογα με την μέτρηση του ΡΗ στο τεστ .
 • κάνουμε υπερχλωρίωση (Σοκ χλωρίου).
 • προσθέτουμε σταθεροποιητή.
 • προσθέτουμε αλγοκτόνο.

Οι δοσολογίες των χημικών αναγράφονται στα φυλλάδια των χημικών. Μετά από 24 ώρες λειτουργίας ελέγχουμε το νερό με παρουσία χλωρίου. Πρέπει να πετύχουμε παρουσία χλωρίου 0.5 – 1 MG/l .

Γ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθημερινά κάνουμε έλεγχο του ελεύθερου χλωρίου και του ΡΗ με την βοήθεια του τεστ. Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η απαίτηση του νερού της πισίνας σε χλώριο εξαρτάται από παράγοντες όπως, αριθμός κολυμβητών, θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, κλπ., θα πρέπει στις μετρήσεις μας η ποσότητα ελεύθερου χλωρίου να είναι 0.5 – 1 MG/l.
Κάθε 2 εβδομάδες πρέπει να κάνουμε ένα σοκ χλωρίου φτάνοντας το επίπεδο χλωρίου στο 5 ΡΡΜ.
Κατά την διάρκεια της υπερχλωρίωσης, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πισίνα.
Ρίχνουμε την εβδομαδιαία ποσότητα αλγοκτόνου.

Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 • Ελέγχουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια του νερού με μια απόχη όπως ακόμα και τα καλαθάκια των skimmer ή το εσωτερικό της υπερχείλισης. Ελέγχουμε τις σκάλες και την σανίδα να είναι καλά στερεωμένες.
 • Ελέγχουμε και καθαρίζουμε το φρεάτιο κύριας αποχέτευσης και την αντλία αποχέτευσης, εάν υπάρχει.
 • Παίρνουμε δείγμα νερού μέσα από την πισίνα όσο πιο βαθιά μπαίνει το χέρι μας και ελέγχουμε το αποτέλεσμα με το TEST KIT.
 • Προσθέτουμε τα απαιτούμενα χημικά ανάλογα με την ένδειξη του TEST KIT φροντίζοντας να μην πέσουν όλα στο ίδιο σημείο ώστε να γίνει καλή ανάμειξη.
 • Ελέγχουμε τα διάφορα μηχανήματα, το φίλτρο, την αντλία, το χλωριωτή και τον θερμαντήρα αν υπάρχει . Καθαρίζουμε μα αντίστροφη έκπλυση το φίλτρο σε περίπτωση που το μανόμετρο έχει υψηλή ένδειξη και αδειάζουμε το καλαθάκι του προφίλτρου αφού προηγουμένως κλείσουμε τις ανάλογες βάνες.
 • Καθαρίζουμε με απορροφητική σκούπα την πισίνα και ελέγχουμε να δούμε αν υπάρχουν πουθενά πρασινίλες ή αποθέματα από ασβέστιο.