Πώς λειτουργεί ο βασικός εξοπλισμός;

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ :

Τα φίλτρα οποιουδήποτε τύπου κι αν είναι, δεν μπορούν να αποδώσουν αν δεν δουλεύουν αρκετές ώρες την ημέρα. Οι δημόσιες πισίνες πρέπει να δουλεύουν τυπικά επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματούν πάνω από 6 ώρες.

Στις ιδιωτικές πισίνες πρέπει να γίνεται ένα πρόγραμμα κατά προτίμηση με χρονοδιακόπτη που να περιλαμβάνει τις ώρες της νύκτας και τουλάχιστον τις ώρες που είναι μέσα οι κολυμβητές. Σε περιόδους αιχμής (φόρτος κολυμβητών) ή λόγω εξωτερικών παραγόντων (γύρης, δυνατός αέρας, βροχή με χώμα) τότε το φίλτρο πρέπει να δουλεύει συνέχεια.

Τα φίλτρα πρέπει να ξεπλένονται σε τακτικά διαστήματα . Κάθε φίλτρο, φέρει ένα μανόμετρο ή ζεύγος μανομέτρων που δείχνει την πίεση του δικτύου της πισίνας. Όταν τα φίλτρα είναι καθαρά, τότε το ζεύγος των μανόμετρων εισόδου - εξόδου δείχνει μικρή διαφορά ή το μοναδικό μανόμετρο δείχνει μικρή χαρακτηριστική πίεση. Όσο το φίλτρο ρυπαίνεται τόσο αυξάνονται αυτές οι ενδείξεις, η ανακυκλοφορία γίνεται με δυσκολία και δεν φέρει αποτέλεσμα. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνεται έκπλυση του φίλτρου.

Γι’ αυτό όταν η πίεση ανέβει κατά 1 - 1.5 Atm αντιστρέφουμε τη ροή του φίλτρου με τη βοήθεια της πολυβάνας. Όταν κάνουμε οποιοδήποτε χειρισμό στη βάννα αυτή, οι αντλίες πρέπει να είναι κλειστές.

Η έκπλυση γίνεται με πέρασμα του νερού κατά την αντίθετη πορεία, από ότι στην κανονική λειτουργία. Το νερό διατρέχει το διηθητικό υλικό ανάποδα  (BACK - WASH) παρασύρει τις ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει πάνω στην άμμο ή στη διατομική γη και τις οδηγεί στην αποχέτευση.

Η έκπλυση πρέπει να κρατάει 2 - 3 λεπτά ώσπου το νερό που περνάει μέσα από το γυαλί παρατηρήσεως  να γίνει καθαρό. Μετά την έκπλυση, το πρώτο νερό μετά την επαναφορά στην κανονική λειτουργία πρέπει να οδηγηθεί στην αποχέτευση και πάλι βάζοντας το χερούλι της βάνας στην ένδειξη RINSE.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΝΑ :

Η πολλαπλή βάνα  έχει 6 θέσεις χειρισμού. Κάθε θέση αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη λειτουργία όπως περιγράφεται:

 • FILTER: Κανονική λειτουργία φιλτραρίσματος ή καθάρισμα μέσω αναρροφητικής  σκούπας.
 • BACKWASH: Αντιστροφή ροής στο φίλτρο για τον καθαρισμό του. Το  βρώμικο νερό οδηγείται στην αποχέτευση.
 • RINSE: Επανάταξη της άμμου στο φίλτρο μετά το καθάρισμα.
 • WASTE: Άδειασμα πισίνας ή καθάρισμα σκούπας. Το νερό οδηγείται στην αποχέτευση.
 • CLOSED: Διακοπή κυκλοφορίας.
 • RECIRCULATE: Ανακυκλοφορία νερού χωρίς να περνά από το φίλτρο.

ΠΡΟΣΟΧΗΓια την αλλαγή των θέσεων της πολλαπλής βάνας θα πρέπει η αντλία να μην βρίσκεται σε λειτουργία. Εν συνεχεία πιέζουμε ελαφρά τη χειρολαβή (μοχλό) προς τα κάτω και περιστρέφουμε μέχρι την επιθυμητή ένδειξη.

ΑΝΤΛΙΕΣ

Οι αντλίες εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην καλή λειτουργία μιας πισίνας και μαζί με τους χλωριωτές είναι τα πιο ευπαθή της μέρη. Πρέπει να εκλέγονται με προσοχή, ως προς το μανομετρικό και την παροχή τους. Πρέπει να τοποθετείται ένα προφίλτρο που θα κρατάει μακριά από την φτερωτή της αντλίας τις ευμεγέθεις ακαθαρσίες. Τα προφίλτρα είναι ενσωματωμένα στις ειδικές αντλίες προελεύσεως εξωτερικού ή είναι ξεχωριστά στις Ελληνικής κατασκευής.

Δύο έως τέσσερις φορές το μήνα πρέπει να αδειάζουμε τις ακαθαρσίες από το καλαθάκι.Τα προφίλτρα πρέπει να έχουν μέσα ένα καλάθι με σχετικά μικρές τρύπες και ένα καπάκι που εύκολα να βγαίνει.

 ΒΑΝΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Οι βάνες των δικτύων χρησιμεύουν αφ ‘ενός μεν για την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας του νερού, σε περίπτωση επισκευών, αφ’ ετέρου Δε για την ρύθμιση της ροής του νερού από την επιφάνεια και του πυθμένα και της κολυμβητικής δεξαμενής. Έχουμε τις ακόλουθες βάνες:

 • βάνες των SKIMMER ή της υπερχείλισης,
 • βάνες του πυθμένα,
 • βάνες της αντλίας ανακυκλοφορίας,
 • βάνες των στομίων εισαγωγής,
 • βάνες αποχέτευσης,
 • βάνα σκούπας.

Για να μάθετε περισσότερα για το βασικό εξοπλισμό πισίνας, πατήστε .