Φιλτράρισμα & Ανακυκλοφορία

ΓΕΝΙΚΑ

Η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής συνίσταται στην ανεμπόδιστη και συνεχή ανακυκλοφορία του νερού διαμέσων του φίλτρου.

Το φίλτρο είναι η καρδιά κάθε πισίνας. Είναι το μηχάνημα που βγάζει από το νερό τις σκόνες και τις διάφορες ακαθαρσίες. Χωρίς φίλτρο είναι αδύνατο να κρατήσουμε την πισίνα καθαρή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα διάφορα χημικά μπορούν να κάνουν το νερό υγιεινό και καθαρό από βακτηρίδια και μικροοργανισμούς. Το φίλτρο όμως βοηθάει να καθαρίσει το νερό από λεπτά σωματίδια σκόνης, που συνεχώς πέφτουν στην πισίνα, είτε από το περιβάλλον ή παρασυρμένα από τους κολυμβητές. Ειδικά οι ανοιχτές πισίνες βρομίζουν περισσότερο από φύλλα, μυγάκια, σκόνη και άλλες ακαθαρσίες που ο αέρας παρασύρει στην πισίνα.

Το σύστημα υπερχείλισης καθαρίζει το επιφανειακό νερό, το προφίλτρο αφαιρεί τις μεγάλες ακαθαρσίες (φύλλα, χαρτιά, τρίχες,  κλπ.) και η απορροφητική σκούπα καθαρίζει το δάπεδο και τους τοίχους της πισίνας, αλλά για να δουλέψουν όλα αυτά σωστά πρέπει να είναι συνδεδεμένα με φίλτρο και αντλία.

Ο κύριος εξοπλισμός του μηχανοστασίου μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η καλή λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής είναι:

α) φίλτρο  

β) αντλία κινητήρας 

γ) πολλαπλή βάνα 6 θέσεων

δ) βάνες για τη ρύθμιση ροής στα δίκτυα

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ - ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Ο σπουδαιότερος παράγοντας για την εκλογή ενός φίλτρου είναι ο « ρυθμός ανακυκλοφορίας » δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για να περάσει όλος ο όγκος του νερού της πισίνας μέσα από το φίλτρο της.

Στην Ελλάδα οι κανονισμοί λένε ότι η ανακυκλοφορία πρέπει να γίνεται με ρυθμό τετραώρου - πενταώρου, δηλαδή ο όγκος του νερού της πισίνας πρέπει να περνάει μέσα από το φίλτρο σε τέσσερις έως πέντε ώρες. Ο αριθμός αυτός βέβαια είναι θεωρητικός και δεν σημαίνει ότι μετά το πέρας αυτών των ωρών θα έχει περάσει από το φίλτρο κάθε μόριο νερού. Για πισίνες δημόσιας χρήσεως (ξενοδοχεία, κολυμβητήρια, κλπ.) η αυστηρή αυτή διάταξη είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Για ιδιωτικές πισίνες όμως ο ρυθμός ανακυκλοφορίας μπορεί ν’ αυξηθεί δίνοντας εξ’ ίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Όταν επιλέγει κανείς ένα φίλτρο, καλό είναι ν’ αφήνει κάποιο απόθεμα ανακυκλοφορίας, ώστε αν η πισίνα δεν καθαρίζει καλά να μπορεί ν’ αυξήσει την παροχή του.

Για να μάθετε περισσότερα για τα φίλτρα και το βασικό εξοπλισμό πισίνας, πατήστε .