ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ – ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ – ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Οι αποσκληρυντές είναι κατάλληλοι για την επεξεργασία νερού με μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου και μαγνησίου (σκληρότητα) τα οποία αποτελούν και τις κυριότερες αιτίες επικαθήσεων αλάτων στα δίκτυα σωληνώσεων και τον εξοπλισμό. Οι αποσκληρυντές που προμηθεύει η εταιρεία μας διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αυτόματη ή χειροκίνητη   αναγέννηση των ρητινών τους. Οι μονάδες παραδίδονται προ-συναρμολογημένες και δοκιμασμένες στο εργοστάσιο κατασκευής ώστε να μπορούν να παράγουν αποσκληρυμένο νερό μόλις εγκατασταθούν.  Αποσκλήρυνση-1

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΡΗΤΙΝΩΝ

Ο δεξαμενές ρητινών είναι κατασκευασμένες από πολυεστέρα ενισχυμένο με fiber-glass ή από χάλυβα ASTM-283 με εσωτερική επικάλυψη από μεμβράνη PVC και εξωτερική επωξειδική βαφή. Αντέχουν σε πιέσεις έως10,5 bar μέγιστο.

 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Οι σωληνώσεις και οι βαλβίδες είναι από PVC ή γαλβανισμένη

σωλήνα σε μεγέθη έως 4,0΄΄. Οι αυτόματες μονάδες χρησιμοποιούν βαλβίδες (κεφαλές) ελέγχου πολλαπλής λειτουργίας, με ελάχιστα κινητά μέρη, ενώ οι μονάδες χειροκίνητης λειτουργίας είναι εφοδιασμένες με βάννες με ένδειξη θέσεως.

 Αποσκλήρυνση-2

 

ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

Οι διανεμητές νερού είναι κατασκευασμένοι από PVC ή ανοξείδωτο χάλυβα και έχουν την δυνατότητα να σκορπίζουν το νερό σε όλη την επιφάνεια της παραγωγής και της αναγέννησης. Οι διανεμητές του πυθμένα είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαρροή ρητίνης προς την έξοδο του νερού.

 Αποσκλήρυνση-3  Αποσκλήρυνση-4b

ΡΗΤΙΝΕΣ

Οι αποσκληρυντές που προμηθεύουμε μπορούν να δεχθούν οποιοδήποτε τύπο ρητινών, περιλαμβάνοντας ακόμα και ειδικές ρητίνες για εξειδικευμένες χρήσεις. Οι κλίνες των ρητινών σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιούν την απόδοση της άλμης που χρησιμοποιείται για την αναγέννηση τους.

 Αποσκλήρυνση-5 Αποσκλήρυνση-6

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟ ΧΗ    Φ ΔΟΧΕΙΟΡΗΤΙΝΗ ΔΟΧ. ΑΑΛΜΗΣ ΟΓΚ. ΙΟΝΤ/ΙΚΑΝ/ ΚΗΤΑ ΚΑΤ/ΣΗΑΛΑΤΟΣ
ΣΩΛΗΝ Φ ΥΨΟΣ Φ ΥΨΟΣ ΚΑΝ. ΜΕΓ ΚΑΝ ΜΕΓ
Α0025 1 1,9 1 208 1124 400 800 25 150 165 4 4,5
Α0050 2,1 3,9 1 303 1214 540 880 50 300 330 8 9
Α0075 3,1 5,8 1 333 1352 540 880 75 450 495 12 13,5
Α0100 4,2 7,8 1-1/2 365 1798 660 910 100 600 660 16 18
Α0125 5,2 9,7 1-1/2 403 1811 660 910 125 750 825 20 22,5
Α0150 6,3 11,7 1½-2 552 1798 660 910 150 900 975 24 27
Α0200 8,4 15,6 1½-2 552 1798 780 860 200 1200 1300 32 36
Α0300 12,6 23,4 1½-2 620 1830 780 1060 300 1800 1950 48 54
Α0400 16,8 31,2 2-3 768 2044 900 1200 400 2400 2600 64 72
Α0500 21 39 2-3 768 2044 1000 1280 500 3000 3250 80 90
Α0600 25,2 46,8 2-3 924 2100 120 1500 60 3600 3900 96 108

 

  • Τα ανωτέρω μεγέθη μπορούν να αναπροσαρμοστούν κατά την κρίση της τεχνικής εταιρείας μας.
  • εκτός των ανωτέρω τυποποιημένων μονάδων η τεχνική υπηρεσία μας μπορεί να σχεδιάσει μονάδες μεγαλύτερων δυνατοτήτων

 

  • Πίεση νερού στην είσοδο : 3 bars ελάχιστο
  • Θερμοκρασία νερού         : 40 0 C, μέγιστο
  • Τάση                               : 220 V 50 HZ